Nacionalni izdavatelj svake pojedine zemlje članice EU izdaje ukupno četiri vrste tahografskih kartica i to kartica vozača, kartica poduzeća, kartica radionice i kontrolna kartica.

OPĆENITO

Prema EU i nacionalnom zakonu vozila čija je najveća dopuštena masa s priključnim vozilom veća od 3.5 t, te autobusi konstruirani ili trajno prilagođeni za prijevoz više od devet putnika, uključujući i vozača, moraju imati ugrađen tahograf. Njihova funkcija je snimanje vremena vožnje, odmora i odmora pojedinih vozača. Bilježe se i brzina vozila, prijeđena udaljenost i drugi podaci. Svi podaci pohranjuju se u memoriji tahografa, ali i na kartici vozača. Uz karticu vozača postoje još tri vrste tahografskih kartica. Više o tahografskim karticama pogledajte ovdje (http://pametni-tahograf.hr/hr/pametni-tahograf/kartice-tahografa)

VRSTE KARTICA

Nacionalni izdavatelj svake pojedine zemlje članice EU izdaje ukupno četiri vrste tahografskih kartica:

  1. Kartice radionice (izdaju se ovlaštenom osoblju te omogućuje ispitivanje, kalibraciju i aktiviranje tahografa i/ili preuzimanje podataka).  Više o karticama radionice pogledajte ovdje (http://pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kartica-radionice)
  2. Kartice poduzeća (služe za identifikaciju prijevoznog poduzeća te omogućuje prikazivanje, preuzimanje i ispisivanje podataka iz tahografa).  (http://pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kartica-poduzeca).
  3. Kartice vozača (izdaju se pojedinom vozaču, a služi za identifikaciju vozača te omogućuje pohranu podataka o aktivnosti vozača. Više o karticama vozača pogledajte ovdje (http://pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kartica-vozaca).
  4. Kontrolne kartice (služe za identifikaciju nadzornoga tijela i službenika za kontrolu te omogućuje pristup podacima u svrhu čitanja, ispisivanja i/ili preuzimanja). Više o kontrolnim karticama pogledajte ovdje (http://www.pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kontrolna-kartica).

OPIS KARTICA

Kartica radionice

Kartica radionice izdaje se ovlaštenom osoblju radionica koje je odobrilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a služi za identifikaciju nositelja kartice te omogućuje ispitivanje, kalibraciju i aktiviranje tahografa i/ili preuzimanje podataka iz njih. Više o karticama radionice pogledajte ovdje (http://pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kartica-radionice)

Kartica poduzeća

Kartica poduzeća (kartica prijevoznika) izdaje se prijevoznome poduzeću koje upravlja vozilima u koja je ugrađen tahograf, a služi za identifikaciju prijevoznog poduzeća te omogućuje prikazivanje, preuzimanje i ispisivanje podataka pohranjenih u tahografu koje je prijevozno poduzeće zaključalo. Više o karticama poduzeća pogledajte ovdje (http://pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kartica-poduzeca)

Kartica vozača

izdaje se pojedinom vozaču, ima kapacitet memorije za pohranu podataka od najmanje 28 radnih dana. Vozač se smije koristiti isključivo karticom koja glasi na njegovo ime. Više o karticama vozača pogledajte ovdje (http://pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kartica-vozaca).

Kontrolne kartice

izdaje se nadležnom nadzornom tijelu, a služi za identifikaciju nadzornoga tijela i službenika za kontrolu te omogućuje pristup podacima pohranjenima u podatkovnoj memoriji, kartici vozača ili, prema potrebi, karticama radionice, u svrhu njihova čitanja, ispisivanja i/ili preuzimanja. Više o kontrolnim karticama pogledajte ovdje (http://www.pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kontrolna-kartica).

Uloga u SOTAHU

Pristup SOTAHU imaju svi dionici procesa koji uključuje tahograf, odnosno nositelji jedne od četiri vrste tahografskih kartica (kartice radionice, kartice poduzeća, kartice vozača ili kontrolne karticu).