Nacionalni izdavatelj svake pojedine zemlje članice EU izdaje ukupno četiri vrste tahografskih kartica i to kartica vozača, kartica poduzeća, kartica radionice i kontrolna kartica.

OPĆENITO

Prema EU i nacionalnom zakonu vozila čija je najveća dopuštena masa s priključnim vozilom veća od 3.5 t, te autobusi konstruirani ili trajno prilagođeni za prijevoz više od devet putnika, uključujući i vozača, moraju imati ugrađen tahograf. Njihova funkcija je snimanje vremena vožnje, odmora i odmora pojedinih vozača. Bilježe se i brzina vozila, prijeđena udaljenost i drugi podaci. Svi podaci pohranjuju se u memoriji tahografa, ali i na kartici vozača. Uz karticu vozača postoje još tri vrste tahografskih kartica. Više o tahografskim karticama pogledajte ovdje (http://pametni-tahograf.hr/hr/pametni-tahograf/kartice-tahografa)

VRSTE KARTICA

Nacionalni izdavatelj svake pojedine zemlje članice EU izdaje ukupno četiri vrste tahografskih kartica:

  1. Kartice radionice (izdaju se ovlaštenom osoblju te omogućuje ispitivanje, kalibraciju i aktiviranje tahografa i/ili preuzimanje podataka).  Više o karticama radionice pogledajte ovdje (http://pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kartica-radionice)
  2. Kartice poduzeća (služe za identifikaciju prijevoznog poduzeća te omogućuje prikazivanje, preuzimanje i ispisivanje podataka iz tahografa).  (http://pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kartica-poduzeca).
  3. Kartice vozača (izdaju se pojedinom vozaču, a služi za identifikaciju vozača te omogućuje pohranu podataka o aktivnosti vozača. Više o karticama vozača pogledajte ovdje (http://pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kartica-vozaca).
  4. Kontrolne kartice (služe za identifikaciju nadzornoga tijela i službenika za kontrolu te omogućuje pristup podacima u svrhu čitanja, ispisivanja i/ili preuzimanja). Više o kontrolnim karticama pogledajte ovdje (http://www.pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kontrolna-kartica).

OPIS KARTICA

Kartica radionice

Kartica radionice izdaje se ovlaštenom osoblju radionica koje je odobrilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a služi za identifikaciju nositelja kartice te omogućuje ispitivanje, kalibraciju i aktiviranje tahografa i/ili preuzimanje podataka iz njih. Više o karticama radionice pogledajte ovdje (http://pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kartica-radionice)

Kartica poduzeća

Kartica poduzeća (kartica prijevoznika) izdaje se prijevoznome poduzeću koje upravlja vozilima u koja je ugrađen tahograf, a služi za identifikaciju prijevoznog poduzeća te omogućuje prikazivanje, preuzimanje i ispisivanje podataka pohranjenih u tahografu koje je prijevozno poduzeće zaključalo. Više o karticama poduzeća pogledajte ovdje (http://pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kartica-poduzeca)

Kartica vozača

izdaje se pojedinom vozaču, ima kapacitet memorije za pohranu podataka od najmanje 28 radnih dana. Vozač se smije koristiti isključivo karticom koja glasi na njegovo ime. Više o karticama vozača pogledajte ovdje (http://pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kartica-vozaca).

Kontrolne kartice

izdaje se nadležnom nadzornom tijelu, a služi za identifikaciju nadzornoga tijela i službenika za kontrolu te omogućuje pristup podacima pohranjenima u podatkovnoj memoriji, kartici vozača ili, prema potrebi, karticama radionice, u svrhu njihova čitanja, ispisivanja i/ili preuzimanja. Više o kontrolnim karticama pogledajte ovdje (http://www.pametni-tahograf.hr/hr/kartice-tahografa/kontrolna-kartica).

Uloga u SOTAHU

Pristup SOTAHU imaju svi dionici procesa koji uključuje tahograf, odnosno nositelji jedne od četiri vrste tahografskih kartica (kartice radionice, kartice poduzeća, kartice vozača ili kontrolne karticu).

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam