SOTAH je platformno neovisan te mu se može pristupiti s različitih uređaja i mjesta.

Pristup SOTAHU imaju svi dionici procesa koji uključuje tahograf, odnosno nositelji jedne od četiri vrste tahografskih kartica (kartice radionice, kartice poduzeća, kartice vozača ili kontrolne karticu).

Za pristup sustavu sustavu SOTAH, osim važeće tahografske kartice, potrebna je i jedna od vjerodajnica razine 2, 3 ili 4 odobrenih u sustavu NIAS (https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667). Po isteku roka valjanosti tahografske kartice korisnik neće moći pristupiti sustavu.

U slučaju kada je nositelj kartice pravna osoba, SOTAH-u može pristupiti zakonski zastupnik pravne osobe kao i fizičke osobe koje zakonski zastupnik ovlasti za pristup resursima pravne osobe u SOTAH-u.

Osim navedenih, SOTAH-u mogu pristupiti i registrirani korisnici, ali tek nakon što njihovu registraciju zatraži i potvrdi zakonski zastupnik prijevoznika (poduzeća) ili radionice.
Registriranim korisnicima za  ulaz u sustav SOTAH također je potrebna jedna od vjerodajnica razine 2, 3 ili 4 odobrenih u sustavu NIAS (https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667).