31.12.2020

Aplikacija za evidenciju poslova radionice u SOTAH-u od 02. siječnja 2021. postaje obvezna za sve radionice

Dana 2. siječnja 2021. sve ovlaštene radionice za ispitivanje tahografa obvezne su obavljati sve poslove unutar aplikacije za evidenciju poslova radionice koja je integralni dio SOTAH-a (Pravilnik o radionicama za tahografe NN 36/2019) uz uporabu „Potvrda o ispitivanju tahografa“ i zaštitnih folija naručenih u SOTAH-u. 

Autentikacija i pristup SOTAH-u ostvaruje se posredstvom Nacionalnog identifikacijskog i autentikacijskog sustava (NIAS) i  to korištenjem vjerodajnica sigurnosne razine 3 ili više. Lista prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na središnjem državnom portalu https://gov.hr.

Korisnik je odgovoran za pribavljanje vjerodajnice te za njenu savjesnu uporabu i čuvanje.

U aplikaciji za evidenciju poslova radionice koja je integralni dio SOTAH-a bilježe se aktivnosti:  • praćenje životnog ciklusa (naručivanje, zaprimanje i korištenje) obrazaca „Potvrda o ispitivanju tahografa“ i pripadajućih zaštitnih folija • otvaranje Kontrolnog lista • evidentiranje aktivnosti radionice i tehničara te izdavanje Potvrde o ispitivanju tahografa  • pristup izvještajima o provedenim ispitivanjima.